#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Câu chuyện về đứa con nghiện game đó đã được người mẹ cai giúp bằng nhiều cách và mình đã biết cái điều ấy tấm lòng người mẹ ấy các bạn ạ, và chẳng biết sao mà đứa con trai nó lại là một người vô ơn đến thế, nó chẳng thể hiểu được lòng mẹ nó như nào, vì con cái mà sẵn sàng bỏ đi mọi thứ sẵn sàng đánh mất đi những điều mà mình đã có và đang có, nói chung những cái kiểu ấy mình hiểu rất rõ và mình cũng muốn được yêu thương những cái điều ấy những cái điều mà chỉ có những người mẹ kiểu như này mới đưa lại được mà thôi he he, việc ấy đúng mà nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A